top of page
IMG-20220914-WA0023.jpg

GRUPY ROBOCZE

Grupy robocze to tymczasowe zespoły ekspertów, które opracowują odpowiedzi na strategiczne tematy związane z regeneracją.

Grupy robocze
wyjaśnione

About our working groups

APRA Europe wspiera swoich członków wiedzą ekspercką i doradztwem. Czasami konieczne jest dokonanie głębszej analizy trendów i możliwości, aby wypracować wspólne zrozumienie pewnych aspektów technologii, regulacji, trendów rynkowych. Dzięki temu interdyscyplinarny zespół członków APRA Europe może współpracować przez ograniczony czas w klastrze i wypracowywać odpowiedzi i rozwiązania. Efektem końcowym mogą być dokumenty przedstawiające stanowiska, białe księgi i książki.

Objectives of the working groups

  • sformalizowanie i przedstawienie zewnętrznym interesariuszom stanowiska APRA Europe w sprawie konkretnego wyzwania lub technologii wspomagającej

  • dokonać przeglądu stanu wiedzy w określonej dziedzinie

  • aby podkreślić potencjalne kierunki biznesowe lub czynniki stymulujące innowacje w danej dziedzinie

  • stworzenie masy krytycznej APRA Europe w zakresie strategicznych tematów związanych z regeneracją

  • stworzenie synergii z dostawcami technologii i użytkownikami końcowymi w różnych sektorach

  • wspieranie instytucji europejskich w kształtowaniu polityki i prawodawstwie

Objectives

Jak mogę zainicjować grupę roboczą lub uczestniczyć w niej?

Wszyscy członkowie APRA mogą przyjąć aktywną rolę i mogą zgłaszać swoje propozycje dla grupy roboczej lub mogą wyrazić swoje zainteresowanie uczestnictwem w istniejącej grupie roboczej.

01

Sprawdź wszystkie aktywne grupy robocze

Jeśli znajdziesz obszar zainteresowań na tej stronie, możesz skontaktować się z nami i wyrazić chęć udziału.

02

Prześlij swoją propozycję

W przypadku nowych pomysłów grup roboczych możesz przygotować projekt koncepcji i złożyć wniosek do Zarządu APRA Europe.

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy tutaj .
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres info@apraeurope.org

03

Get involved!

Chętnie zaangażujemy każdego członka APRA z odpowiednim doświadczeniem, który jest gotowy do podjęcia aktywnej roli w rozwoju naszej branży.

Grupa robocza ds. regeneracji silników

Motor

Leader

Clemens Ortgies
(Director APRA Europe)

Opis

Grupa robocza ds. regeneracji silników wyewoluowała ze stowarzyszenia FIRM, które połączyło się z APRA Europe. FIRM było stowarzyszeniem zrzeszającym krajowe stowarzyszenia zajmujące się regeneracją silników.

Kontakt

Clemensa Ortgiesa
prezes@firm-org.eu

bottom of page