top of page
ZF_Reman_TorqueCon_Assembling_web.jpg

Czym jest regeneracja fabryczna?

Przemysł regeneracji osiągnął w 2016 roku wspólne zrozumienie podstawowych definicji.

Sześć stowarzyszeń (APRA Europe, CLEPA, MERA, FIRM, ANRAP, CPRA) zgodziło się, co do następujących opisów, które są ogólnie akceptowane i wykorzystywane przez przemysł regeneracji fabrycznej części.

„Regeneracja jest najwyższą formą
recyklingu.”

Prof. dr inż. Rolfa Steinhilpera z Uniwersytetu w Bayreuth

Wspólna definicja części regenerowanej fabrycznie mówi:

  • • regenerowana fabrycznie część spełnia funkcję, która jest co najmniej równoważna w porównaniu z oryginalną częścią.
    • produkt jest przywracany z istniejącej części (rdzenia) przy użyciu ustandaryzowanych procesów przemysłowych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
    • regenerowana fabrycznie część otrzymuje taką samą gwarancję, jak nowa część i jest wyraźnie oznaczona jako część regenerowana. Oznaczony jest także producent. 
    • Część regenerowana fabrycznie różni się od naprawionej, przebudowanej, odnowionej, przerobionej lub regenerowanej części.

Niniejsza definicja jest oparta na ACEA, APRA Europe, CLEPA i FIRM

Borg_Stock_Final_Polen-3701_apra_web_3.jpg
Borg_Stock_apra_web_9.jpg

Proces regeneracji fabrycznej został wyjaśniony:

Regeneracja fabryczna jest ustandaryzowanym procesem przemysłowym*, dzięki któremu rdzenie powracają do tego samego, co nowe lub lepszego, stanu i wydajności. Proces jest zgodny ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym normami inżynieryjnymi, jakością i testami. Proces ten zapewnia pełną gwarancję na produkty.

* Proces przemysłowy to ugruntowany proces, który jest w pełni udokumentowany i może spełniać wymagania określone przez przedsiębiorstwo zajmujące się regeneracją fabryczną.

Wszystko zaczyna się od rdzenia. 

Rdzeń jest wcześniej sprzedawanym, zużytym lub niesprawnym produktem lub częścią, przeznaczonym do regeneracji fabrycznej. Podczas logistyki zwrotnej rdzeń jest chroniony, transportowany i kontrolowany w celu regeneracji, uniknięcia uszkodzeń i zachowania wartości. Rdzeń nie jest odpadem ani złomem i nie jest przeznaczony do ponownego użycia przed procesem regeneracji.

core_4_apra_website_IMG_3736.jpg
core_3_apra_website_IMG_5288.jpg
core_2_apra_website_IMG_2038.jpg
core_1_apra_website_IMG_4222.jpg

Pliki do pobrania

Branża regeneracyjna osiągnęła wspólne zrozumienie podstawowych definicji w 2016 roku. Używanie właściwych słów to pierwszy krok do odniesienia sukcesu w branży regeneracyjnej. APRA Europe opublikowała przegląd odpowiednich terminów, które są często używane w związku z działalnością regeneracyjną.

Common Definition of Remanufacturing

Definicje terminologii związanej z regeneracją

Remanufacturing Translation Matrix

bottom of page