top of page
web_AdobeStock_540856926.jpg

Regeneracja jest integralną częścią gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym pomaga nam osiągnąć
Cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

(Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ)

Od czasu wprowadzenia celów zrównoważonego rozwoju wszystkie państwa członkowskie i wiele organizacji dążą do tych celów.
Aby przyspieszyć osiągnięcie tych celów, należy bliżej przyjrzeć się wkładowi podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym (CE).

CE to system, którego celem jest eliminacja odpadów i minimalizacja zużycia
skończonych zasobów. Stosując podstawowe zasady CE, na różne sposoby wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Oto tylko niektóre z nich:

 • promowanie efektywnego wykorzystania zasobów i ograniczanie wpływu na środowisko

 • obniżenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie odporności na zmiany klimatyczne

 • tworzenie nowych miejsc pracy i możliwości biznesowych w sektorach takich jak ponowne użycie, naprawa, remarketing, dzielenie się, regeneracja i recykling

 • poprawa dostępu do towarów i usług, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie pozycji grup marginalizowanych

Gospodarkę o obiegu zamkniętym można postrzegać jako całościowe i zintegrowane podejście do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i budowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

Jako aktor ułatwiający gospodarkę o obiegu zamkniętym i przyczyniający się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, APRA Europa i jej członkowie pracują w szczególności nad następującymi celami:

E_WEB_08.png
E_WEB_09.png
E_WEB_12.png
E_WEB_13.png
E_SDG_logo_without_UN_emblem_Square_Transparent_WEB.png.png
UN_SDGs_allIcons.png

Jak wspieramy
te cele

Cel zrównoważonego rozwoju 8 – Godna praca i wzrost gospodarczy:
Dzięki ciągłemu rozwojowi, cyfryzacji i standaryzacji ułatwiamy i tworzymy wysokiej jakości pracę naszych pracowników i sieci.

SDG 9 – Przemysł, innowacje i infrastruktura:
Wspieramy zrównoważoną industrializację i innowacje naszymi usługami oraz zaangażowaniem w projekty i stowarzyszenia finansowane ze środków publicznych.

SDG 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja:
Dzięki znacznemu zwrotowi z rdzenia oraz skutecznej usłudze identyfikacji i oceny umożliwiamy zrównoważoną konsumpcję i produkcję.

Cel zrównoważonego rozwoju nr 13 – Działania na rzecz klimatu:
Im bardziej wartościowe używane produkty udostępniamy naszym klientom, tym więcej surowców pierwotnych mogą zaoszczędzić. Ta usługa jest dostępna na całym świecie.

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

POZYTYWNE WPŁYWY Regeneracji

Regeneracja to najbardziej zrównoważony model biznesowy, ponieważ niesie ze sobą szereg pozytywnych skutków we wszystkich wymiarach zrównoważonego rozwoju.

Środowisko

Remanufacturing saves
millions of tons of CO2 equivalent emissions,
85% of raw materials,
55% of energy 
compared with new production.

Gospodarka

Części regenerowane oferują najlepszy stosunek jakości do ceny przy porównywalnej jakości i funkcjach równoważnych z częściami nowymi.

Zatrudnienie

Regeneracja oferuje znacznie więcej miejsc pracy niż odpowiednia produkcja nowych części, ponieważ jest bardziej pracochłonna.

Safety

Części regenerowane objęte są pełną gwarancją i odpowiedzialnością za produkt, ponieważ spełniają funkcje równoważne częściom nowym.

apra_website_AdobeStock_594960760.jpg

Szacowanie cyklu życia
(LCA) potwierdza zrównoważony charakter regeneracji

Co to jest ocena cyklu życia (LCA)?

LCA to międzynarodowo znormalizowana i szeroko akceptowana metoda oceny wpływu produktów i procesów na środowisko. Opiera się na podejściu holistycznym, ponieważ uwzględnia cały cykl życia, od wydobycia surowców do końca życia.

Procedura przeprowadzania LCA jest opisana w szczególności w normach ISO 14040 i ISO 14044.

LCA_grafik_1.png

Wyniki LCA dla produktów regenerowanych

Many of our members assess the lice cycles of their product portfolio and have LCA figures audited in order to find out and proof their environmental footprint. 

LCA RESULTS

Firma BORG Automotive przeprowadziła wszechstronną analizę LCA ośmiu produktów z portfolio produktów do regeneracji:

 • Rozrusznik

 • Alternator

 • Sprężarka klimatyzacji

 • Zacisk hamulcowy

 • Zawór EGR

 • Drążek kierowniczy

 • Pompa wspomagania

 • Turbosprężarka

Wszystkie wyniki LCA można pobrać na stronie internetowej BORG Automotive:

Borg-Automotive_Logo_Two-line_RGB_Red_Grey-1080x320.png
roeren_Logo-Vector_2C-Black-Blue.jpg

Biała księga LCA

Oszczędność CO2 poprzez regenerację części zamiennych na przykładzie silników spalinowych.

roeren describe in their whitepaper the broader context of environmental savings through remanufacturing. Arguments are exemplified and backed by LCA results for:

 • Combustion Engines

WYNIKI LCA

Firma Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH przeprowadziła LCA dla produktów EconX® w porównaniu z nowymi produktami serwisowymi:

 • Kompresor 600cc

 • Elektroniczny siłownik sprzęgła

 • EBS5 2-kanałowy moduł elektropneumatyczny

 • EBS5 1-kanałowy moduł elektropneumatyczny

 • EBS przyczepy (TEBS4)

Wszystkie wyniki LCA można pobrać tutaj:

kbg_logo_truckservice_links_cmyk.jpg
bottom of page