top of page
positionPapers_AdobeStock_170110000.jpg

Dokumenty stanowiskowe

APRA Europe wspiera swoich członków i branżę, udzielając jasnych zaleceń na istotne tematy.

Zarząd decyduje o najważniejszym temacie i pracuje nad nim do czasu publikacji stanowiska.

Pobierz nasze stanowiska

Review and recommendations on the ESPR
(Eco-design for Sustainable Products Regulation)

The Digital Product Passport (DPP) and the automotive remanufacturing industry

Przegląd i zalecenia dotyczące normy ISO 26262

Pojazdy drogowe - Bezpieczeństwo funkcjonalne

Przegląd normy ISO SAE 21434

Pojazdy drogowe - Inżynieria cyberbezpieczeństwa

bottom of page